NEWS

Derneğimiz "Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürü-lebilirlik Merkezi" işbirliği ile 11 Aralık 2013 Çarsamba (10.00-12.30) YTÜ Hünkar Salonunda bir Panel ger-çeklestiriyor. Vergi alanında ülkemizin önde gelen profesyonellerinin konuşmacı olarak yer alacağı "İş Dünyasını Etkileyecek Yeni Düzenlemeler: Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Neler Getiriyor?

» More
EVENTS

Borsa İstanbul ve Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (CFGS)ile birlikte düzenlediğimiz "Belirsizlik Ortamlarında Şirketlerin Finansal Yönetimi: Zorluklar ve Fırsatlar; CFO bakışı " konulu panele katılımınızdan memnuniyet duyacağız. Panelimiz 30 Mayıs 2014 Cuma günü saat 14:00 te Borsa İstanbul...

» More
PRESİDENT'S MESSAGE

Uluslararasi Finansal Yönetim Enstitüsü'nün (UFE) temel stratejileri arasında, finansal yöneticilik mesle-ğinin ve üyelerinin gelişimini desteklemek, uluslarası düzeyde genel kabul görmüs normlarin ve meslek standartlarının ülkemizde uygulanmasına katkıda bulunmak ve finans yöneticilerimiz arasında nitelikli bir koordinasyon sağlamak gibi konular bulunmaktadır.

» More


Ekonomik Kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.Tüm hakları saklıdır. Copyright © Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği Web Tasarım Data1