News
Announcement
» News

Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı/6 Nisan 2012

 • 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart Salı 2012 günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 6 Nisan 2012 Cuma günü saat 17:00'da yeterli çoğunluk aranmaksızın Deniz Akademi, Gülbahar Mah. Salih Tozan Cad. No:18 Karamancılar İş Merkezi. A Blok Mecidiyeköy/İstanbul adresinde yapılacaktır. Değerli katılımlarınızı önemle rica ederiz.
6. Olağan Genel Kurul Toplantısı
 • 05 Mayıs 2011 tarihinde yapılan 6. Olağan Genel Kurul ile UFE'nin yeni Yönetimi belirlendi.

Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği Danışma Kurulu Toplantısı/28 Nisan 2011

 • Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği Danışma Kurulu 2011 yılı ilk toplantısı Mustafa Uysal, Güler Aras, Ali Kamil Uzun, Hüseyin Gürer’in ve UFE Yönetim Kurulu üyeleri Taner Kerman, Sahin Aslantas ve Emrah Sener’in katılımıyla 28 Nisan 2011tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Toplantıda derneğin geleceğe yönelik stratejilerine hakkında görüşler değerlendirilmiş ve bir aksiyon planı üzerinde mutabakata varılmıştır.
UFE 6. Olağan Genel Kurulu Toplantı Duyurusu/31 Mart 2011
 • UFE 6. Olağan Genel Kurulu Toplantı Duyurusu 31 Mart 2011, Perşembe günü saat17:00’de Philip Morris SA Konferans Salonu; Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, No: 58, 58/1 K.Çamlıca 34724 Üsküdar / İstanbul adresinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul toplantısı 05 Mayıs 2011 Perşembe günü saat17:00 ’de aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
  1. Gündem
  2. Açılış ve Yoklama
  3. Başkanlık Divanı Seçimi
  4. Saygı Duruşu
  5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
  6. Yönetim ve Denetleme Kurulunun İbrası
  7. 2010 Yılı Gelir Gider Tablosu Görüşülmesi ve Oylanması
  8. 2011 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Oylanması
  9. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulları Asil ve Yedek Üyelerinin ve Danışma Kurulu Asil Üyelerinin Seçimi
  10. Dilek ve Temenniler
 • Tüm üyelerimize duyurulur.
UFE 5.Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı
 • UFE 5.Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 30 Mart Salı 2010 tarihinde Philip Morris SA Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Genel Kurul Divan Heyeti seçimini takiben Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir-Gider durumu ve Denetleme Kurulu Raporunun okunduğu ve onaylandığı, 2010 yılı tahmini bütçesinin de 
görüşüldüğü ve onaylandığı toplantı, dilek ve temennilerin iletilmesi ile kapandı

Ekonomiler İçinde Borç, Borç İçinde Ekonomiler

  • UFE 5.Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 19 Mart Cuma 2010 günü saat 17:00'de Philip Morris SA Konferans Salonu; Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, No: 58, 58/1 K.Çamlıca 34724 Üsküdar/İstanbul adresinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantını 30 Mart Salı 2010 günü saat 18:00’de aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
  • Mali Genel Kurul Toplantı Gündemi:
   • Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
   • Genel Kurul Divan Heyeti seçimi,
   • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Gelir-Gider durumunun, Denetleme Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve okunması,
   • 2010 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması,
   • Dilek ve temenniler,
   • Kapanış

Ekonomiler İçinde Borç, Borç İçinde Ekonomiler

  • Türkiye’de dış borçlanmanın neden arttığı, reel sektörün dış borçtaki payı ve Türkiye’deki firmaların döviz risklerini yönetmek için neler yapılması gerektiği gibi önemli soruların tartışıldığı etkinliğimiz 18 Şubat 2010 tarihinde, İstanbul’da, Philip Morris SA Konferans Salonu’nda yapıldı. Etkinliğin basında yer alan yansımaları için aşağıdaki linke tıklayınız.
   Basın Yansımaları
ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 4. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
  • Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği (UFE) 4. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 13 Mayıs 2009 tarihli ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığından yapılamamıştır.       Toplantı, 21 Mayıs 2009, Perşembe saat 19:00'da Philip Morris SA Konferans Salonu, Ord.Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, No:58, 58/1 K.Çamlıca 34724 Üsküdar/İstanbul adresinde aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
  • Gündem
   • Açılış ve Yoklama
   • Başkanlık Divanı Seçimi
   • Saygı Duruşu
   • Genel kurul toplantı tutanağının divan heyetine  imzalatılması için karar verilmesi
   • Yönetim Kurulu'nun Tüzük Değişikliği önerilerini sunumu, Önerilerin görüşülmesi ve onay için oylanması
   • Dilek ve Temenniler
   • Kapanış
 • 25 Mart 2009 tarihinde yapılan 3. Olağan Genel Kurul ile UFE'nin yeni Yönetimi belirlendi

ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 3. OLAĞAN GENEL TOPLANTISI

  • Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği (UFE) 3. Olağan Genel Kurul toplantısı25 Mart 2009, Çarşamba saat 12:30’da Regus, Baby Giz Plaza'da yapılacaktır.
  • Gündem
   • Açılış ve Yoklama
   • Başkanlık Divanı Seçimi
   • Saygı Duruşu
   • Genel kurul toplantı tutanağının divan heyetine  imzalatılması için karar verilmesi
   • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Durumu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve  Görüşülmesi
   • Yönetim ve Denetleme Kurulunun İbrası
   • 2008 Yılı Gelir Gider Tablosu Görüşülmesi ve Oylanması
   • 2009 Yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Oylanması
   • Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulları Asil ve Yedek Üyelerinin ve Danışma Kurulu Asil Üyelerinin Seçimi
   • Dilek ve Temenniler
   • Kapanış

  IMA Turkiye Chapter Kuruluşu. 

  UFE Kurucu Başkanı Selçuk Tümay, derneğimizin IMA'in 12.Chapter'ı olarak kabul edildiğini gösterir sertifikayı IMA Başkanı Paul Sharman'dan aldı


 Ekonomik Kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Tüm hakları saklıdır. Copyright © Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği Web Tasarım Data1