Kuruluş
Başkanın Mesajı
Vizyon & Misyon
Tüzük
 
» Başkanın Mesajı

Uluslararasi Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği üyelerini bir araya getirerek aralarında mesleki ilişkileri güçlendirmek, mesleki uygulamada Finansal Yönetim mesleği ile ilgili ahlak, gelenek ve ilkelerin, esasların ve standartların oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, üyelerinin mesleki yararlarını ve bağımsızlıklarını korumak, ulusal ve uluslararası alanda mesleki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeler hakkında bilgi vererek, eğitim çalışmaları yaparak üyelerinin mesleki ilerlemelerine yardimci olmak, mesleğin nitelikli elemanlar tarafından yürütülmesini sağlayacak çalışmalar organize etmek, bu nitelikteki çalışmalara katkıda bulunmak, finansal yönetim mesleğinin niteliğini yükseltmek için teoriyi ve pratiği geliştiren çalışmalar yapmak, meslekle ilgili kamu ve özel kuruluslar nezdinde üyelerini temsil etmek amacıyla kurulmuştur.

Finansal Yönetim alanında karşılaşılan sorunların çözümü hem akademik alanda, hem de uygulamadaki gelişmelerin izlenmesi çözümler geliştirilmesi, bireysel ve kurumsal deneyimlerin, önerilerin ve “en iyi uygulamaların” müşterek platformlarda paylaşılmalarıyla mümkündür. Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü’nün, bu anlamda büyük bir ihtiyacı karşılayacağına inanmaktayız.

Yukarda belirtilen stratejik öncelikler dogrultusunda düzenleyeceğimiz aktiviteleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacagız.

Saygılarımla
Dr Şahin Aslantaş 

Ekonomik Kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Tüm hakları saklıdır. Copyright © Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği Web Tasarım Data1